COURSE

คอร์สเรียนทั้งหมดที่ TINY MAKE UP  ออกแบบโดยครูเปา ทุกคอร์สถูกคิดค้นมาอย่างละเอียดจากประสบการณ์การการทำงานจริง เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาที่จำเป็น ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงการนำเทคนิคใหม่ๆมาประยุกต์ใช้กับการสอนอยู่เสมอ   เน้นการเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย สนุกสนาน และสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง จนกลายเป็น Signature Course ที่ได้รับความนิยมจากผู้เรียน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

การเรียนภาคปฏิบัตินั้นเน้นการดูแลแบบใกล้ชิด จากทีมผู้สอนที่เป็น Makeup Artist ที่มีประสบการณ์และทำงานอยู่ในสายอาชีพ จึงช่วยทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะได้อย่างรวดเร็ว สามารถปฏิบัติงานได้จริงในระยะเวลาสั้น  ครูเปาให้ความสำคัญในการคัดเลือกผู้สอนที่ต้องมีทั้งความสามารถ รวมถึงต้องมีหัวใจของความเป็นครูด้วย

ปัจจุบันไทนี่เมคอัพมีคอร์สเรียนให้ผู้สนใจสามารถเลือกเรียนได้ทั้ง คอร์สแต่งหน้าสำหรับบุคคลทั่วไป คอร์สสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนเพื่อประกอบอาชีพ เริ่มตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงการแต่งหน้าขั้นสูง  คอร์สอบรมสำหรับบริษัทและองค์กร และคอร์สสอนเกล้าผมสำหรับมืออาชีพ สอนโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับทุกคอร์สเรียนผ่านการออกแบบและควบคุมคุณภาพโดยครูเปา เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนจะได้รับความรู้และ ประสบการณ์ที่ดีที่สุด