ราคาคืนละ 900 บาท  ผู้เรียนสามารถติดต่อจองกับห้องพักได้โดยตรง